Senin, 24 November 2008

Kenalilah Aqidahmu

Limpahan Cahaya Keagungan Nya semoga selalu menghiasi setiap nafas kita dalam
keluhuran dan kesejukan,
Limpahan Puji atas Nya, Yang Maha Berhak atas segala pujian,
Limpahan Puji atas Nya, Yang Maha Tunggal Mencipta dan Mengawali Kesempurnaan
dan Keindahan,
Limpahan Puji atas Nya Yang Maha Tunggal dalam Keluhuran dan keabadian.
Shalawat dan Salam terindah semoga selalu tercurah pada semulia mulia Makhluk
Nya, pemimpin segenap Utusan Nya, Sayyidina Muhammad saw beserta keluarga
serta sahabat beliau dan penerus hingga akhir zaman,
Telah banyak permintaan dari rekan rekan muslimin yang masih mempertanyakan
masalah Bid’ah, Maulid, Tahlil, Ziarah Kubur, Tabarruk, Istighatsah dll, sungguh telah
keruh berjuta sanubari sebab kalimat kalimat pendek ini, terputus jutaan hubungan
silaturahmi, dan terbit ratusan buku dan tanya jawab bahkan permusuhan dan
perpecahan yang sering berakhir dengan pertumpahan darah.
Saudara saudaraku yang kumuliakan, sungguh saya sangat risau melihat keadaan
muslimin yang terus semakin jauh dari kebenaran, padahal masalah ini singkat dan
jelas, tak perlu lagi dipertanyakan dan dipermasalahkan.
Oleh sebab itu dalam buku yang singkat ini saya berusaha memberi pemahaman dan
menuliskan sekelumit pembahasan mengenai hal hal itu dengan dalil nash yang tsiqah
dan shahih menurut para Imam dan Muhaddits kita.
Saya berharap dengan buku ini Allah swt menyatukan pemahaman yang tercerai berai,
silaturahmi yang terputus, dan berpadunya muslimin pada sanad guru yang jelas
kepada sang Nabi saw, dengan kebenaran sebagai rujukannya dan jauh dari kejahilan
syariah yang kini semakin menjadi, Juga dalam buku ini dicantumkan beberapa artikel
website kita, doa doa, sanad dan tanya jawab.
Para pembaca yang budiman, marilah kita jelang kebangkitan sunnah, sambutlah
kebangkitan ummat untuk beridolakan Nabi Muhammad saw, sebaik baik idola yang
dipilihkan Allah swt bagi kita.
Wabillahittaufiq,
(Munzir Almusawa)

untuk download bukunya silahkan ambil disini monggo

Tidak ada komentar:

Senin, 24 November 2008

Kenalilah Aqidahmu

Limpahan Cahaya Keagungan Nya semoga selalu menghiasi setiap nafas kita dalam
keluhuran dan kesejukan,
Limpahan Puji atas Nya, Yang Maha Berhak atas segala pujian,
Limpahan Puji atas Nya, Yang Maha Tunggal Mencipta dan Mengawali Kesempurnaan
dan Keindahan,
Limpahan Puji atas Nya Yang Maha Tunggal dalam Keluhuran dan keabadian.
Shalawat dan Salam terindah semoga selalu tercurah pada semulia mulia Makhluk
Nya, pemimpin segenap Utusan Nya, Sayyidina Muhammad saw beserta keluarga
serta sahabat beliau dan penerus hingga akhir zaman,
Telah banyak permintaan dari rekan rekan muslimin yang masih mempertanyakan
masalah Bid’ah, Maulid, Tahlil, Ziarah Kubur, Tabarruk, Istighatsah dll, sungguh telah
keruh berjuta sanubari sebab kalimat kalimat pendek ini, terputus jutaan hubungan
silaturahmi, dan terbit ratusan buku dan tanya jawab bahkan permusuhan dan
perpecahan yang sering berakhir dengan pertumpahan darah.
Saudara saudaraku yang kumuliakan, sungguh saya sangat risau melihat keadaan
muslimin yang terus semakin jauh dari kebenaran, padahal masalah ini singkat dan
jelas, tak perlu lagi dipertanyakan dan dipermasalahkan.
Oleh sebab itu dalam buku yang singkat ini saya berusaha memberi pemahaman dan
menuliskan sekelumit pembahasan mengenai hal hal itu dengan dalil nash yang tsiqah
dan shahih menurut para Imam dan Muhaddits kita.
Saya berharap dengan buku ini Allah swt menyatukan pemahaman yang tercerai berai,
silaturahmi yang terputus, dan berpadunya muslimin pada sanad guru yang jelas
kepada sang Nabi saw, dengan kebenaran sebagai rujukannya dan jauh dari kejahilan
syariah yang kini semakin menjadi, Juga dalam buku ini dicantumkan beberapa artikel
website kita, doa doa, sanad dan tanya jawab.
Para pembaca yang budiman, marilah kita jelang kebangkitan sunnah, sambutlah
kebangkitan ummat untuk beridolakan Nabi Muhammad saw, sebaik baik idola yang
dipilihkan Allah swt bagi kita.
Wabillahittaufiq,
(Munzir Almusawa)

untuk download bukunya silahkan ambil disini monggo

Tidak ada komentar: